EESTI LINNUKASVATAJATE SELTS

Eesti vutitõu aretustöö suunamiseks on moodustatud aretuskomisjon. Komisjoni töösse on kaasatud EMÜ õppejõud-teadlased ja eesti vutte kasvatavad farmerid. Aretuskomisjoni ülesandeks on eesti vuti aretustöö koordineerimine, eesti vuti aretuses kasutatavate meetodite väljatöötamine, eesti vuti aretustöö (jõudluskontrolli) andmete statistilisel analüüsil põhineva eesti vuti aretuse suunamine ja aretusplaani koostamine.

Komisjoni kuuluvad:

  • Aleksander Lember, põllumajandusdoktor, EMÜ linnukasvatuse dotsent, eesti vuti aretustöö koordinaator, eesti vuti jõudluskontrolli läbiviija
  • Einar Orgmets, põllumajandusdoktor, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppedirektor, EMÜ loomageneetika ja tõuaretuse osakonna lektor
  • Tanel Kaart, matemaadikadoktor, EMÜ loomageneetika ja tõuaretuse osakonna dotsent
  • Janek Prits, Estfarm OÜ eesti vuti jõudlusandmete koguja