Eesti Linnukasvatajate Seltsi üldkoosolek

Eesti Linnukasvatajate Seltsi üldkoosolek toimub 25. juunil Tartus Kreutzwaldi 62 ruum A110 algusega kell 15.00. 

Koosoleku päevakord:

1. Kokkuvõte 2018. a  ELS tegevusest.

2. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine.

3. ELS juhatuse valimine.

4. 2019. a ja 2020. a ürituste korraldamisest. 

5. Jooksvad küsimused.