MEELESPEA LINDUDE NÄITUSEST OSAVÕTJALE
Näitusele saab tuua terveid, heas konditsioonis, täissulestikus (mittesulgivaid) täiskasvanuid (suguküpsuse saavutanud) linde. Hea oleks vaadata lindude standardist ("British Poultry Standards", 2019) lindude kehamassi ja ka teisi, tõustandardiga kehtestatud nõudeid, et näitusele mitte tuua standardile mittevastavaid linde. Eelmisel näitusel diskvalifitseeriti üsna palju linde, sest nad olid tugevalt alakaalulised (see käib just suurt kasvu, kaua kasvavate tõugude kohta).
Näituselindude ettevalmistamine peaks algama varakult. Kui olete oma linnud, keda tahate näitusel esitleda, välja valinud, siis rõngastage nad selliste rõngastega, et oleks hea ja lihtne neid alati teiste lindude hulgast ära tunda (juhul, kui te nad eraldi aedikusse või puuri ei pane). Üldiselt võiks soovitada näituselinde ikkagi eraldi pidada, sest kevadel on kanade munevus suur ja hästi munevaid linde näitusekonditsioonis (-toitumuses) hoida on raske. Näituselinde tuleks sööta veidi teistmoodi – kui nad palju munevad, siis on neid raske näitusekonditsioonis hoida. Ratsioonis tuleks proteiinsisaldust vähendada, selleks võiks osa jõusöödast asendada teraviljaga (nisu, mais). Jälgige, et lindude kaltsiumitarve saaks kaetud (vajadusel andke juurde lubjakivisõmerikku). Kollast maisi ei peaks andma valge sulestikuga lindudele – see annab pikaaegsel söötmisel sulestikule kollaka varjundi.
Talvel tuleb pidevalt jälgida lindude küüniste olukorda, vajadusel neid lühemaks lõigata. Talvel ei saa linnud siblida ja oma küüniseid loomulikul teed kulutada. Küünised kasvavad liiga pikaks, mille tulemusel varbad pöörduvad külili ja see on juba välimikuviga, mille eest linnule antavaid hindepunkte alandatakse.
Kui tahate näitusele tuua mingist tõust paari (kuke ja kana) ja peate neid teistest lindudest eraldi, siis on oht, et kana seljasulestik saab kannatada. Mõnikord ongi kana selg sagedase paaritamise tõttu paljas (sulg kasvab tagasi kahe kuuga) ja selle eest ei jäta kohtunikud hindepunkte alandamata.
Näituselinnud peavad olema puhtad, nende sulestik ja jalad ei tohi olla sõnnikuga määrdunud. Vahetage tihti lindude allapanu. Lindude pesemine enne näitust tuleb kõne alla, aga ärge neid tihti peske ja korraliku pidamise korral polegi selleks vajadust. Vahel piisab vaid jalgade puhastamisest/pesemisest näituse eelõhtul. Youtubis saate vaadata ka mitmeid videoklippe ("How to groom your chicken", jt), kuidas linde näituseks ette valmistada.
Kohtumiseni näitusel!
A. Lember
näituse kohtunik