Eesti Linnukasvatajate Selts

Järvamaa Kutsehariduskeskuses saab sügisest õppida linnukasvatust

Õpi LINNUKASVATAJAKS Järvamaa Kutsehariduskeskuses paindlikus õppevormis
Õppeaeg: 1 aasta 
Õppetöö toimub neljapäevaste sessioonidena septembrist  juunini, tavapäraselt kord kuus kooli juures ning sessioonide vahelisel perioodil ettevõttes end iseseisvalt täiendades. Praktiline õpe moodustab 50% õppekava mahust.

Õppetöö algus: 10.09.2019.
Õpingute alustamise tingimuseks - vähemalt põhiharidus.

Omandatavad erialamoodulid:
• lindude hooldamine
• lindude söötmine
• lindude tervishoid
• lindude taastootmine
• linnusaaduste tootmine
• tapmise koolitus
• mahelinnukasvatus
• põllumajandusmasinatega töötamine
• juhtimine ja majandamine


Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse ettevõttes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel (VÕTA).

Kooli lõpueksam on ühildatud linnukasvataja, tase 4 kutseeksamiga, võimalus saada kutsetunnistus. Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta. Õppekava koostamise aluseks loomakasvataja (tase 4) kutsestandard.

Õppetöö on tasuta

Edasiõppimise võimalused: Järvamaa KHK-s, linnukasvatustootja, tase 5, Maaülikooli põllumajanduserialad

Täiendav info õppe ja sisseastumise kohta kooli kodulehel: https://www.jkhk.ee/et/erialad/pollumajandustootaja---linnukasvataja-%28sessioon%29#pollumajandustootaja_-_linnukasvataja_sessioon

Lisainfo: Aive Kupp
Põllumajanduse (taime- ja loomakasvatus) juhtõpetaja aive.kupp@jkhk.ee

Biohansa müüb allapanu

Biohansa müüb lindude allapanu tööstustele ja väiketootajtele. Lisainformatsioon siin:

Linnukasvatusalast uut kirjandust

Linnukasvatusalast uut kirjandust