Eesti Linnukasvatajate Selts

Linnukasvatajate seltsi nääripidu

Taas on aasta läbi saamas ja uus algamas. Saame kokku, et vana meenutada ja uut tervitada!

Oled oodatud ELSi nääripeole 4. jaanuaril 2020. a Laglepesas Lääne-Virumaal, Laekveres, Kesk tn 7.

Biohansa müüb allapanu

Biohansa müüb lindude allapanu tööstustele ja väiketootajtele. Lisainformatsioon siin:

Linnukasvatusalast uut kirjandust

Linnukasvatusalast uut kirjandust